Interview, forum voor beeldende kunst

September 29 2015
INTERVIEW laat de relatie van de kunstenaar tot zijn werk voorop staan. Vertrekkend vanuit dit verband werd elke deelnemer gevraagd om over zijn oeuvre te reflecteren. Wat is de beweegreden om tot een werk te komen? Wanneer is een werk af? Op basis daarvan kozen zij een werk uit dat typerend, onvoltooid is of nooit getoond werd. De rol van curator wordt tot een minimum herleid, het autonome kunstwerk wordt in vraag gesteld.

Interview, forum voor beeldende kunst, toont op zijn eerste editie werk van Niels Vaes, Lodewijk Heylen, Eva Claus, Jonathan Van Essche, Alexandra Bertels en Theodore Marković.